top of page

Interior Photography

Sử dụng ánh sáng tự nhiên và cách chụp đơn giản, tôi mong muốn mang đến cảm giác gần gũi và thực tế của các sản phẩm, không gian nội thất, giúp khách hàng hình dung được tính ứng dụng của sản phẩm. 

​Tôi đem đến những hình ảnh chân thực về sản phẩm và không gian nội thất dưới góc nhìn nhà thiết kế, ưu tiên tính ứng dụng và đủ chuyên nghiệp cho các chương trình truyền thông.

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
bottom of page