top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Lakeview - cải tạo phần thô

Loại dự án

Thiết kế - thi công

Thời gian

2021

Công ty

NADA Design Studio

Dự án thiết kế và sửa chữa nhà thô Lakeview. Căn nhà gồm 1 trệt, 3 lầu được khách hàng để thô hơn 5 năm, chúng tôi đến và làm mới ở mức nội thất cơ bản, bao gồm vị trí điện, không thực hiện quá nhiều thay đổi như chia phòng ... vì dự án sau này sẽ được cho thuê, nên các thay đổi về nội thất hạn chế ở mức cơ bản nhất.

bottom of page