top of page
Không thể đăng ký khóa học này nữa.

3DS MAX CƠ BẢN

Khóa học giới thiệu các kỹ năng cơ bản về phần mềm 3Dsmax dành cho ngành thiết kế nội thất.

  • Đã kết thúc
  • 499.000 Đồng Việt Nam
  • Trực tuyến

Mô tả dịch vụ

Khoá học bao gồm giới thiệu phần mềm, cách dựng hình cơ bản, cách xử lý file từ các file kỹ thuật, điều chỉnh ánh sáng và hậu kỳ. Bài học được điều chỉnh để phù hợp trong ngành nghề nội thất, vì vậy sẽ có những thông tin chi tiết chuyên sâu về phần mềm 3Dsmax được giảm lượt, giúp bạn tìm hiểu về cơ bản nhanh hơn và có cái nhìn tổng quát cách sử dụng phần mềm và ứng dụng tốt vào công việc thiết kế.


bottom of page